Codi Ètic


Com a membre del grup professional ACAT (Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals), entenem que la nostra activitat i exercici professional ha de regir-se per unes normes de conducta exemplars i que en el nostre cas concretem de la següent forma:

1. S’actuarà en tot moment de forma íntegra. L’ interès propi en cap cas s’anteposarà al d’aquells als que tinguem una responsabilitat professional.

2. L’honestedat és el més preuat principi que regeixen l’exercici de la nostra professió. La nostra actuació en cap cas haurà de ser motiu d’equívocs o errors.

3. El nostre comportament serà obert, establirem canals de comunicació senzills i transparents.

4. Serem responsables i conseqüents amb les nostres accions. Assumirem les responsabilitats que ens han estat assignades i no culparem d’altres dels nostres propis errors.

5. Serem coneixedors de quines són les nostres capacitats i serem conscients de quines són les nostres limitacions i competències.

6. El nostre comportament serà en tot moment objectiu. La nostra funció d’assessorament es fonamenta sobre premisses d’objectivitat i transparència. L’ interès propi no serà motiu d’influència sobre els nostres judicis i preses de decisions.

7. Haurem de ser un bon exemple respecte als altres i cuidarem el nostre comportament tant en l’àmbit professional com el privat.          

8. La disposició de fons en custodia que tinguin el seu origen en pagaments a compte de treballs o provisions per conceptes diversos, serà tractada amb rigor i transparència i rendirem comptes en els temps i formes acordades amb el nostre client.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Entrades més populars