dilluns, 15 de juny de 2020

HAN PASSAT TRES MESOS.


Han passat tres mesos.

Tres mesos en els quals hem passat d'una aparent normalitat al que en l'actualitat es denomina en terminologia orwel·liana “nova normalitat”.

És cert que tot i que pretenem fer el mateix que fèiem fa tres mesos, videoconferències a banda, no és possible fer les coses com les fèiem fa tres mesos enrere.

El denominat tele-treball ha permès una sortida parcial i temporal  a allò que aquesta aturada de l'activitat econòmica està suposant, però el tele-treball no tanca el cercle.

Són moltes les empreses que necessiten executar la seva activitat sobre el terreny, necessiten transformar matèries primeres en productes acabats, serveis que s'han de dur a terme de forma presencial. És necessària la manufactura en temps i forma.

Avui en dia comencen a ser un numero important els centres de treball que han reiniciat o reforçat la seva activitat, però ni el nivell de demanda és el que era ni els ritmes de producció són els que eren.

Les mesures de seguretat impliquen increments de costos directes i un alentiment dels ritmes de treball.

La realitat descrita implica irremeiablement una revisió de l'escenari establert en el moment d'estudiar la viabilitat del nostre negoci.

Anys enrere varem sentir parlar de les “proves d'estrès” a la banca. “Només” es tractava de preveure escenaris possibles i intentar esbrinar les possibles conseqüències què patirien les entitats bancàries davant determinades situacions de caràcter social, econòmic i financer.

Ara ens ha arribat a nosaltres el moment de fer les “proves d'estrès” en els nostres propis negocis.

Ens movem en un entorn d'incertesa molt important el que fa imprescindible treballar amb previsions a curt i mitjà termini  i conèixer d'aquesta forma quina és la nostra capacitat com a empresa per donar resposta a possibles escenaris futurs.

Prenent com a base informació present, podrem treballar polítiques de preus tant presents com futures, tendències de la demanda, estimacions sobre el grau de necessitat dels nostres productes i/o serveis, risc i implicacions de la morositat, necessitats en l'àmbit financer i estratègies de vendes.

Davant aquesta realitat, Tarongí Consultoria us presenta una proposta assistència externa per treballar de forma individualitzada i adaptada a les necessitats particulars de cada negoci amb l'objectiu de processar la informació disponible i generar projeccions a curt i mitjà termini que facilitin la pressa de decisions de forma raonada i fonamentada.

Serà grat per nosaltres atendre les vostres consultes personalment i aprofundir de forma concreta en la casuística particular de cada negoci amb l'únic propòsit d'establir objectius concrets i precisos que permetin donar resposta a les vostres qüestions.

Rosa Tarongí
Dra. Tarongí Consultoria

Entrades més populars